โครงการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำลังมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในวาระที่จะมีการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 2 ของงาน “Maintenance & Resilience Asia 2022” ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคมมีความยินดี ที่ให้การสนับสนุนงาน และขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา และผู้จัดหา ของกระทรวงฯ ไปเข้าร่วมและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านี้ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นจากประเทศญี่ปุ่นและจากอีกหลากหลายประเทศ ซึ่งจะมาจัดแสดงในงานนี้ ผมเชื่อว่า นี่จะเป็นอีกหนึ่งในก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้งาน “Maintenance & Resilience Asia 2022” ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

ปลัดกระทรวงคมนาคม

เป็นงานแสดงสินค้าที่ดี จากการที่มุ่งจุดสนใจไปที่การบำรุงรักษา ตลอดจนความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวจากอุปสรรคต่างๆ งานแสดงสินค้าประเภทนี้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมภาครัฐในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve industries) ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ บุคคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากการไปเยี่ยมชมงาน จากการที่ได้ไปสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตของตน

คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบการผลิตที่ดีจำเป็นต้องมีระบบการบำรุงรักษาที่ดี เพราะนั่นหมายถึงการลดต้นทุน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงกว่า งาน MRA2019 มีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งภาคการผลิตของไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบการผลิตและการบำรุงรักษาของตน

คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทนอร์ด-ล็อค เป็นบริษัทจากประเทศสวีเดน ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับสลักยึดต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต เราทราบข่าวของการจัดงาน Maintenance & Resilience จากสำนักงานของเราในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราได้เข้าร่วมออกงาน Maintenance & Resilience Tokyo อย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผลตอบสนองที่เราได้รับมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมาก และทั้งหมดก็เป็นไปในเชิงบวก ผู้เยี่ยมชมบูธของเราส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นโซลูชั่นที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมที่สุด งานสัมมนาที่จัดขึ้นควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าก็มีผลตอบรับที่ดีและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา ในการจัดงานครั้งต่อไป เราไม่เพียงแค่เพิ่มพื้นที่ในการจัดแสดงมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

มร. คลิฟฟ์ ฟง

ผู้จัดการทั่วไป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน บริษัทนอร์ด-ล็อค จำกัด