เกี่ยวกับประเทศไทย

ประเทศไทย มีความหมายว่า "ดินแดนแห่งเสรีภาพ" มีผู้คนจำนวนมากอธิบายถึงประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมว่าเป็น "ดินแดนแห่งรอยยิ้ม" ประเทศไทยตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อกลางปี พ.ศ. 2545 มีจำนวนประมาณ 63 ล้านคน ในจำนวนนี้ 92% นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของที่ราบสูงที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และคาบสมุทรในภาคใต้ที่มีทั้งชายหาดเขตร้อนและเกาะที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ภูมิอากาศของไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้อนชื้นเขตร้อนตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส ประเทศไทยมี 3 ฤดู ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนกินเวลาตั้งแต่เดือนเมายนถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แต่ฝนที่ตกในแต่ละครั้งจะไม่ค่อยตกต่อเนื่องนานเกินกว่า 2-3 ชั่วโมง

กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเป็นสากลมากที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2325 โดยปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เป็นศูนย์กลางทั้งทางจิตใจ วัฒนธรรมการเมือง การพาณิชย์ การศึกษา และการทูต เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและมีสิ่งน่าประทับใจมากมาย รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและค้นหา มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่นวัดวาอารามที่สวยงาม พระบรมมหาราชวัง ทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำและคูคลองที่ไม่เคยหลับของ"เวนิสตะวะนออก" ความยิ่งใหญ่ของการแสดงนาฏศิลป์ ชีวิตยามค่ำคืนที่ผู้คนกล่าวถึง และความหลากหลายของภัตตาคารและสถานบันเทิงชั้นเยี่ยม มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่มีสินค้าจำหน่ายมากมาย เช่น ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้าย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและงานจากโลหะดีบุกผสมตะกั่ว หรือ pewter และงานหัตถกรรมอื่นๆที่สวยงาม ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมจากนานาชาติจำนวนมาก ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องสำอาง และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานคร เมืองที่ได้รับคะแนนในการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกแห่งปีค.ศ. 2010 โดยนิตยสาร Travel + Leisure

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ได้ที่ www.tourismthailand.org

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่า

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก อย่างไรก็ตามคนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือจากประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย สามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยบางแห่งที่กำหนดไว้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) โดยต้องถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน
ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐมัลดีฟส์
สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐมอลตา
ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐประชาชนจีน โรมาเนีย
สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐซานมารีโน
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
สาธารณรัฐอินเดีย ไต้หวัน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน ยูเครน
สาธารณรัฐลัตเวีย อุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐลิทัวเนีย  
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัฐสุลต่านโอมาน ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรเบลเยียม กรีซ : สาธารณรัฐเฮลเลนิก รัฐคูเวต สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐตุรกี
รัฐบาห์เรน ฮ่องกง ราชรัฐลิกเตนสไตน์ สาธารณรัฐโปรตุเกส สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐฮังการี ราชรัฐลักเซมเบิร์ก รัฐกาตาร์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
แคนาดา สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชรัฐโมนาโก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐสโลวีเนีย  
สาธารณรัฐเอสโตเนีย รัฐอิสราเอล นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรเสปน  
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  

คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดง “เอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination) ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้

สาธารณรัฐแองโกลา สาธารณรัฐชาด สาธารณรัฐกาบอง สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐไนเจอร์ สาธารณรัฐซูดาน
สาธารณรัฐเบนิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐกานา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐซูรินาเม
สาธารณรัฐโบลิเวีย สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐกินีบิสเซา สาธารณรัฐปานามา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ สาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐโตโก
ประเทศบูร์กินาฟาโซ สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซีปี สาธารณรัฐยูกันดา
สาธารณรัฐแคเมอรูน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐไลบีเรีย สาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ดินแดนเฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน